PRIVACY VERKLARING

PRivacy verklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

☽ Beheer

De website helenadriana.com staat onder beheer van Helen Adriana en is gebouwd door HoogDesign.

☽ Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan helenadriana.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Helen Adriana respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Helen Adriana zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen.

☽ Welke gegevens verzamel ik?

~ Voor- en achternaam

~ Straat en huisnummer

~ Postcode en woonplaats

~ E-mailadres

~ Telefoonnummer

~ Geboortedatum

☽ Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

~ Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwsbrieven.

~ Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

~ Ik gebruik je e-mailadres om je te informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s, events en acties. Als je dit niet langer op prijs stelt kan je je uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

~ Je telefoonnummer gebruik ik wanneer ik je via de e-mail niet kan bereiken (wanneer je bijvoorbeeld een afspraak hebt gemaakt en ik je aanvullende informatie moet toesturen).

~ Je geboortedatum gebruik o.a. om mij af te stemmen op jou qua energie (bijvoorbeeld voor de Cosmic Sessies en/of het Indiaans Medicijnwiel).

☽ Cookies

Helenadriana.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Helenadriana.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

☽ Jouw gegevens op helenadriana.com

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van HoogDesign.

☽ Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mijn e-mailen via hello@helenadriana.com.

☽ Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in mijn boekhoud- en cliëntsysteem bewaren ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

☽ Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

☽ Social media

Ik wil het jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

~ Facebook

~ Instagram

~ YouTube

~ LinkedIn

~ Google Analytics

Door mijn statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

☽ Privacy statement m.b.t. cliëntdossier(s) in de praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat Helen Adriana een dossier aanlegt. Dit is bovendien ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie: 1. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders. 2. Persoonlijke omstandigheden Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc. 3. Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid, op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst. 4. Klachten 5. Het gaat hier om de klacht(en), die voor de cliënt de aanleiding vormt(en) om hulp te zoeken 6. Hulpvraag 7. De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten. 8. Diagnose 9. Een beroepseigen diagnose m.b.t. de factoren, die de klachten mogelijk hebben doen ontstaan of in stand houden 10. Sessieverslag 11. Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie). De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 1. Dossierplicht 2. Bewaarplicht (de gegevens in het cliëntendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard) 3. Financiële administratie en facturering Indien Helen Adriana vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Helen Adriana neemt uw privacy en de bescherming daarvan serieus en zal uw persoonsgegevens en ook andere gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt Helen Adriana passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

☽ Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy verklaring terecht bij Helen Adriana. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.

☽ Disclaimer

Helen Adriana is gerechtigd de inhoud van de privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.